Om foreningen


Norsk – Russisk Forening ble stiftet i Tromsø 3.oktober 1999. Bakgrunnen for stiftelsen av en slik forening er at et betydelig antall russere har bosatt seg i Tromsø i de senere år. Foreningens formål er å drive informasjonsformidling og kontaktskapende virksomhet, og bidra til økt kunnskap om russisk språk og kultur i Norge. Russere bosatt i Nord-Norge har også behov for å bli kjent med nordmenn og gjøre seg kjent med norske forhold, som er av betydning for dem mens de bor eller oppholder seg i Norge. Foreningen er åpen for alle med interesse for russisk kultur og samfunnsliv.

Medlemskap i Norsk – Russisk Forening byr på mange fordeler. Rimeligere inngangsbilletter på fellesarrangementene er en av disse fordelene. Andre ting som kan nevnes er møter i ”Prateklubben” (Klub Boltunov), vårfest, miljøtur, julebord og andre sosiale arrangementer. I regi av Foreningen ble det opprettet en barneklubb for barn fra russiske / norsk-russiske familier. Vi informerer også våre medlemmer om det som arrangeres i Tromsø ellers, og kan være av interesse for dem. 

Norsk – Russisk Forening er økonomisk avhengig av å ha et visst medlemstall for å kunne opprettholde sin administrative drift. Foreningen mottar svært lite offentlig støtte og har kun kontingenten å støtte seg til. Foreningens ønskede aktivitet avhenger av at vi har en økonomi som dekker omkostningene vi har til kontorutgifter, frimerker, kopiering, hjemmesiden på internett osv. En økonomi med litt overskudd vil også kunne brukes til å subsidiere deler av våre fellesarrangementer. Som dere ser er fordelene med et medlemskap langt å foretrekke – enn det å ikke være medlem. Husk å oppgi navn og adresse på hvem kontingenten kommer fra. Har du mailadresse så mail den til oss, slik at du kommer med på mailingslista vi har til alle som er venner av Norsk – Russisk Forening. Vi takker på forhånd for deres støtte.

Medlemskontingenten for i år (kr. 150 for voksne og kr. 50 for barn) kan betales til konto nr. 4750 25 52453.

Du kan betale direkte via nettbank eller telegiro. Husk på å få med ditt navn og navnet til ditt/dine barn slik at vi vet hvem som har betalt kontingenten. Husk å sende din e-post adresse til noruss.no@gmail.com. Skriv "Registrering av ny medlem" i emnefeltet.