Til foreldre

Barneklubben er en av Foreningens prioriterte aktiviteter. Barneklubben har som målsetning å gjøre barna kjent med russisk språk og kultur, samt å bringe foreldrene sammen til diskusjon og refleksjon rundt barnas utvikling og oppdragelse i et tospråklig og to kulturelt miljø. Koordineringsrådet for barneklubben har ansvar for  barneklubbenes løpende virksomhet. Julia Seljeseth er representant for koordineringsrådet opp i mot styret.

Ta kontakt med Julia Seljeseth først hvis du vil at ditt barn skal begynne i klubben.

julia.seljeseth@tromsfylke.no eller på mob 90974978.


Vi anbefaler også at du leser regler for barneklubben. (se vedlegget)


I 2013 har vi 6 grupper («Smil/Улыбка», «Lille sol/Солнышко», «Regnbue/Радуга», «Klappe-klapp/Ладушки» и «Fregner/Веснушки») og «Romashki». Til sammen erdet 46 barn i klubben.  Alle av ovennevnte grupper har egne pedagogiske ledere.


Alle de gruppene har pedagogiske ledere.

Hvordan kontakte de ulike gruppers koordinator:

Veronika (Ulybka): Barn 13-16 år veronika_zv@hotmail.com

Julia (Solnyshko): Barn 9-10 år julija.plavina@gmail.com

Katya (Raduga): Barn 7-8 år  katrin_bespalova@mail.ru

Alla (Ladushki): Barn 5-7 år all-filimonov@yandex.ru

Julia (Vesnyshki): Barn 4-5 år yulia.rodina@hum.uit.no

Tamara (Romashki): Barn 1,5-3 år tamarael@hotmail.no

Det er verdt å merke seg at hvis et barn skal gå i barneklubben, må minst én av foreldrene være medlem av Norsk-russisk forening og betale kontingent for seg selv og barnet.

De som ønsker å melde seg inn i foreningen, kan henvende seg til oss på e-post: noruss.no@gmail.com. Skriv ”registrering av nytt medlem”. Medlemskontingenten for i år (150 kroner for voksne og 50 kroner for barn) kan betales til foreningens konto. Kontonummer: 4750 25 52453.

Generell informasjon:

Det arbeidet som styremedlemmene i Norsk-russisk forening utfører, skjer helt uten vederlag, slik som i andre frivillige organisasjoner i Norge. Det betyr at styremedlemmene i Norsk-russisk forening ikke får noe honorar for sitt organisasjonsarbeid i foreningen, et arbeid som de gjør i sin fritid, utenom arbeid, studier og familie. Arbeidet består i å delta på styremøter, planlegge og forberede forskjellige aktiviteter i foreningen, spre informasjon på to språk til medlemmene, skrive søknader om finansiering, føre regnskap og rapportere om tildelte midler til Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og foreningens medlemmer, holde kontakt med andre organisasjoner og medlemmer i foreningen, tolke og oversette informasjon til utsendelse og mye annet. Vi er glad for all den hjelp og støtte vi kan få og inviterer alle medlemmer i Norsk-russisk forening til dialog og samarbeid.