Cheburashka

Møter i Cheburashka holdes hver søndag.

Barneklubbens nest eldste(ny) gruppe: "Cheburashka"

Det var 10 barn mellom 6-8 år i gruppen Cheburashka i 2009. I løpet av 2009 ble det gjennomført 24 timer (11 timer i vår- og 13 timer i høstsemesteret) i russisk med morsmålslærer. I disse timene forsatte barna å bli kjent med begreper som bokstav, stavelse, ord og setninger. De jobbet blant annet med muntlig tale, dikt og fortellinger.

I 2009 ble timene avholdt ved Stakkevollan skole. Vi vil gjerne takke skoleledelsen på skolen for tilgang av lokaler.

På slutten av 2009 hadde vi en forestilling med Bestefar Frost (Julenissen), som ble spilt av én av barna i gruppen.

I løpet av 2009 fikk gruppen økonomisk støtte fra Norsk-Russisk forening. Tildelte midler ble brukt for å betale undervisning. Andre utgifter ble dekket ved hjelp av foreldrenes egenandel.