Årsmelding, del 2

NRF, 2016

FELLES MØTER/SOSIALE SAMLINGER

Foreningen har i alle år fokusert på å drive kontaktskapende virksomhet, og 2016 var ikke noe unntak.

Markering av den internasjonale kvinnedagen og Maslenitsa Arrangement på universitetet den 12.mars ble en stor suksess. Til sammen var 40 personer til stede. Det var mange nye medlemmer som kom for første gang til NRFs sitt arrangement. Styret laget mat (pannekaker, salat, kaker, boller) og serverte te og kaffe. Et flott lotteri ble organisert av Lubov Rouget hvor alle fikk premie. Alle gjestene var meget fornøyde og vi fikk mye gode tilbakemeldinger. Arrangementet kan vurderes som en meget vellykket start på foreningsåret. 

13. mars 2016 deltok representant for NRF på landskonferansen for russiske landsmenn i Norge som foregikk i Oslo med fokus på rapporter og valg. 8 delegater fra foreninger rundt Norge deltok i konferansen, sammen med Landsmenn koordineringsråd og funksjonær fra Den Russiske ambassaden. Deltakere fortalte om hva de forskjellige foreningene drev med i 2015 og hvordan; også ble ett ny Koordineringsråd valgt med Jeanne Furunes som leder.

Den 8. mai, frigjøringsdagen/Norges Veterandag, var NRF representert med 2 medlemmer ved byens markering. NRFs  nestleder la krans ved minnesmerke i byens sentrum.

Den 9. mai, Seiersdag ble markert med tradisjonell minneseremoni på byens kirkegård i Tromsø, ved Minnesmerket over falne sovjetiske soldater. Tromsø kommune, like som i forrige år, deltok aktivt i markeringsforberedelsen og utførte alt vedlikeholdsarbeid ved minneseremoniens sted. Rundt 80 personer deltok i minnestunden. Varaordfører Elin Jørgensen holdte talen etter NRFs representant. Åtte personer deltok i bevegelsen «Det udødelige regimentet» og bar fotografiske portretter av slektninger som ofret sine liv under andre verdenskrig.

29.september 2016 arrangerte Norsk-russisk forening i Tromsø og Skatteetaten seminar om skattesystemet i Norge. Seminaret ble ledet av Irina Andersen, rådgiver ved Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA Kirkenes). På seminaret ble diskutert ulike temaer: skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør, flytting innenfor Norge, hvilke fradrag kan man kreve i selvangivelse og mye mer. Seminaret var meget nyttig for utenlandske arbeidstakere. Ca. 40 deltakere møtt opp.

Årsfest/julebord for medlemmene 19. november 2016 ble avholdt i forskningsparkens kantine Linken. Det var et veldig koselig arrangement med god underholdning, festlig mat og lotteri med gode gaver fra Foreningen og Ansikta Medica.  «Propaganda» spilte russiske sanger.  Ca. 50 personer møtte opp til arrangementet.

3.desember 2016 resulterte prosjektet «Venner i Nord 2016» med et stort arrangement «Smakebiter fra nordområdene og Syria». Norsk russisk forening, Foreningen Norden, Finsk forening og Islandsk forening i samarbeid med Syrisk forening inviterte sine medlemmer til en festdag på Rådhuset. Det kom over 300 mennesker til dette arrangementet. Det var mye smakebiter av tradisjonell mat fra de ulike landene. Norsk Russisk forening serverte te, pannekaker og salater. Både den finske julenissen, Snøprinsesse Snegurochka og en islandsk julenisse Kertasníkir skapte god stemning for de fremmøtte. Alle barna fikk gaver fra Snøprinsessa og julenissen.

10. desember inviterte NRF til førjulsmarkering ved Tromsø museum. Vi hadde også invitert folk fra islandsk forening til å være med oss. Det kom over 100 personer til arrangementet. Snøprinsesse (Snegurocka), Fader frost (Ded Moroz) og den islandske nissen (Kertasníkir) kom og underholdt barna. Guttemusikken spilte og folk grillet pølser, drakk gløgg og koset seg i det flotte været.

«På besøk hos den russiske julenissen». Fra 4.desember 2016 Norsk-russisk forening i samareid med Tromsø biblioteket arrangerte «eventyrrommet» for russiskspråklige barna. Prosjektlederen Lubov Rouget  fortalte eventyr til de fremmøtte på russisk. Prosjektets hyppighet var to ganger per uke, på onsdager og søndager frem til 21.12.16.

«På besøk hos den russiske julenissen» ble en stor suksess, da mer enn hundre barn besøkte eventyrrommet. I 2017 åpnet dørene til rommet for de små gjestene fra 08.januar til 29.januar. En stor takk til Lubov Rouget hennes initiativet og innsats.

SAMHANDLING MED ANDRE ORGANISASJONER OG FORENINGER

Per i dag er foreningen representert i og/eller samarbeider med følgende organisasjoner:

IMDI / Troms Fylkeskommune

Tromsø kommune

Ledelsen ved Mortensnes skole ved Tromsø kommune.

Forskningsparken/Tromsprodukt

Jupiter System Partner AS

Tromsø Museum,

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, avd. Tromsø

Foreningen Norden

Islandsk forening

Finsk forening

Syrisk forening

NRFs MARKEDSFØRING OG PROFILERING

Foreningens hjemmeside

Foreningen startet å oppdatere hjemmesiden. Man kan finne aktuell informasjon om styre, forskjellige nyheter. Foreningen vurderer å flytte hjemmesiden til en annen nettside.

NRFs offisell side på Facebook «Norsk-russisk forening i Tromsø»

Side brukes for informasjonsformidling. Per 16.februar er det 256 medlemmer på siden.

Utsending av informasjon via e-post

Er en effektiv måte å informere alle interesserte om foreningens virksomhet og involvere dem i foreningens arbeid. I år akkurat som fjor, har antallet personer som mottar informasjon gjennom foreningens e-post liste (noruss.no@gmail.com) oversteget antallet registrert medlemmer som har betalt medlemskontingent. Det er per 02. mai 2016 registrert 228 personer (adresser) på foreningens e-post liste.

TIL SLUTT

På slutten av oversikten over gjennomførte møter, begivenheter og tiltak må vi takke alle som deltok i forberedelsene og gjennomføringen av dem. Tusen takk til alle som engasjerte seg, tok initiativ og ville bruke sin tid, krefter og evner til forberedelse og gjennomføring av våre aktiviteter!

Norsk – Russisk Forenings virksomhet er et resultat av medlemmenes felles innsats. Det er den som avgjør om arbeidet til foreningen blir effektivt, arrangementene våre interessante og gjenklangen i samfunnet betydningsfull.


Tusen takk til alle i styret!