Årsmelding, del 1

NRF, 2016

Tabellen viser antall medlemmer per 31.12 i perioden 2010 – 2016.

År

Til sammen

Barn

Voksne

2010

160

61

99

2011

141

59

82

2012

171

72

99

2013

129

55

74

2014

136

53

83

2015

126

50

76

2016

150

61

89


ÅRSMØTE OG STYRETS ARBEID

Norsk russisk forenings årsmøte ble avholdt 03.05.2016 i lokalene ved Universitetet i Tromsø. Det deltok 14 personer, hvorav ni hadde stemmerett. Det ble gjennomført valg av styre, valgkomite og revisor. Til styret ble følgende personer valgt:

Styremedlemmer:

Vara:

Olga Voronchikhina (styreleder)

Natalia Ermolina

Terje Bjørgve (nestleder)

Turid Wæhler

Sanita Cubare

Åsne Høgetveit

Viktor Gabain

Andrey Manankov

Mira Sivtseva

Veronika Zvorono


Kasserer - Mira Sivtseva

Revisor - Svetlana Olsen

Valgkomite: Valentin Grigoryev (leder), Julija Plavina, Natalia Klazer, Marina Olsen

Det ekstraordinære årsmøtet

ble avholdt 29.09.2016 i lokalene ved Universitetet i Tromsø. Det deltok ni personer, alle hadde stemmerett. Det ble gjennomført valg av styre, valgkomite og revisor. Til styret ble følgende personer valgt:

Styremedlemmer:

Vara:

Mira Sivtseva (styreleder)

Marina Masharueva

Terje Bjørgve (nestleder)

Turid Wæhler

Sanita Cubare

Åsne Høgetveit

Viktor Gabain

Andrey Manankov

Natalia Ermolina

Veronika Zvorono


Kasserer: Sanita Cubare

Revisor: Svetlana Olsen
Valgkomite: Valentin Grigoryev (leder), Julija Plavina, Natalia Klazer, Marina Olsen

Styremøter: I 2016 ble det avholdt flere styremøter. Styret er først og fremst opptatt av spørsmål tilknyttet til drift av barneklub, diskusjoner, planlegging og gjennomføring av de ulike arrangementene, regnskapsføring- og økonomiavklaringer, informasjonsvirksomhet, rapportering, søknader om støtte, behandling av ulike henvendelser samt deltakelse i eksterne møter hvor også andre organisasjoner og offentlige organer var involvert.

Kort om foreningens økonomiske situasjon

I 2016 utgjorde foreningens totale inntekter kr 154 487,53,-. Foreningens totale utgifter i 2016 var på kr 144 584,82,-, hvorav kr. 4 944,50,- var driftsutgifter og kr. 139 640,32,- var utgifter i forbindelse mAed diverse aktiviteter. I 2016 gikk foreningen med overskudd på kr. 9902,71,-. Foreningens egenkapital per 10.01.16 økes tilsvarende og utgjør kr. 9902,71,-.

BARNEKLUBBEN

I de siste årene har Barneklubben vokst så mye at styret i 2014 bestemte at den skulle få et nytt navn. På russisk er navnet nå «Barnesenter for russisk språk og kultur». Den ordrette oversettelsen av dette navnet lyder tungvint på norsk, derfor leter vi fortsatt etter et godt norsk navn for barneklubben (som er betegnelse som vi bruker fortsatt) Russisk skole, evt  Den russiske skolen kunne være en mulighet, da det er dette klubben kalles for eksempel av ledelsen på Mortensnes skole.

Barneklubben har i mange år spilt en viktig rolle i foreningens arbeid og har også i år fått ekstra støtte av styret i NRF. Formålet med Barneklubben er å gjøre barna kjent med russisk språk og kultur. Et annen viktig aspekt er at foreldrene får mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer med hensyn til to- eller flerspråklig barneoppdragelse. Koordineringsrådet for barneklubben har ansvar for barneklubbens løpende virksomhet. «Rådet» består koordinatorene til alle barnegrupper – en fra hver gruppe. Veronika Zvorono var leder for barneklubbens koordineringsråd fra høst 2016 og representant for barneklubben i styret.

Foreningens barneklubb har hatt et suksessrikt og begivenhetsrikt år. Elevtallet har økt fra 51 i vårsemesteret til 62 i høstsemesteret. Denne endringen skjedde grunnet en betydelig økning av barna i barnehage- og småtrinn-barneskole- alderen.

I høst 2016 består Barneklubben av 8 grupper («Solnyshko/lille sol», «Raduga/regnbue», «Ladushki/Klappe-klapp», «Vesnushki/Fregner» «Romashki/Kamiller», «Kolokol’chiki/Blåklokker», «Umnyashki/smartinger» og «Gnomiki/Dverger»). Aktivitetene i hver gruppe ledes av kvalifiserte lærere/førskolelærere.

Aktivitetene i Barneklubben har som mål å utvikle ferdighetene i muntlig og skriftlig russisk hos barna, kjennskap til russiske klassiske litteratur og historie, og russisk barnekultur.  Barna blir kjent med russisk barnekultur gjennom sanger, dikt, film og bøker. I samarbeid med foreldrene planlegger lærerne programmet for undervisningen for ett semester om gangen og velger egnede læringsmidler.

Alle aktivitetene til Barneklubben foregår på søndager på Mortensnes skole, som stiller lokalene sine gratis til vår disposisjon. Vi takker Mortensnes skole og Tromsø Kommune for det mangeårige samarbeidet!

Rekruttering av nye lærere / førskolelærer.

I slutten av skoleåret 2015-2016 i forbindelse med økningen av elevtallet samt flytting av en av våre lærere fra Tromsø, oppstod det et behov for rekruttering av nye lærere. I august 2016 har NRF lyst ut en stillingsannonse, og har fått flere enn 10 søkere. Det ble gjennomført intervjuer og to nye lærere ble tilsatt.

 Til skolestart i september 2016 hadde NRF arbeidsavtaler med følgende lærere: Olga Shavrina (grupper: Kolokolchiki, Romashki, Umyashki og Ladushki), Svetlana Khrobostova (grupper: Gnomike og Vesnushki) og Daria Emelianova (grupper Raduga og Solnyshko). Alle lærere har godkjent undervisningskompetanse i pedagogikk og/eller i språk.

Læremidler

I løpet av de årene Barneklubben har vært i virksomhet har man opprettet en samling av undervisningsmidler og bøker, kjøpt for både foreldres og NRFs midler.  Takket være samarbeidet mellom NRF og Generalkonsulatet i Kirkenes og med Koordinasjonsrådet for russiske landsmenn i Oslo, mottok vi også i 2015 en betydelig pakke med barnelitteratur og læremidler. Alle disse læremidlene brukes aktivt i undervisningen.

Grupper i barneklubben høst 2016

1.  Gruppe «Gnomiki» (Dverger): 13 barn født i 2013-14

Koordinator: Veronika Abramova, lærer: Svetalan Khrobostova

13 x 1 time, på søndager 15:00 – 15:45

2.  Gruppe «Umnyashki» (Smartinger): 8 barn født 2011-12

Koordinator: Alla Filimonova, lærer: Olga Shavrina

13 x 1 time, på søndager 14:30 – 15:15

3.  Gruppe «Kolokolchiki» (Blåklokker): 7 barn født i 2010-2012

Koordinator: Natalia Ermolina, lærer: Olga Shavrina

13 x 1 time, på søndager 15:30 – 16:15

4.  Gruppe «Romashki» (Kamiller): 7 barn, født 2009-2011

Koordinator: Kristina Rybak, lærer: Olga Shavrina

13 х 1 time, på søndager 16:30-17:15 

5.  Gruppe «Vesnushki» (Fregner): 10 barn, født 2008-2009

Koordinator: Natalia Klazer, lærer: Svetalan Khrobostova

13 х 2 time, på søndager 16:00 – 17:45

6.  Gruppe «Ladushki» (Klappe-klapp): 5 barn, født 2006-2007

Koordinator: Natalia Manankova, lærer: Olga Shavrina

13 х 2 time, på søndager 17:45 – 19:30

7.  Gruppe «Raduga» (Regnbue): 6 barn, født 2003-2007

Koordinator: Polina Voronkova, lærer: Daria Emelianova

13 х 2 time, på søndager 14:45-16:30

8.  Gruppe «Solnyshko» (lille Sol): 6 barn, født 2003-2005

Koordinator: Julia Plavina, lærer: Daria Emelianova

13 х 2 time, på søndager 16:45 – 18:30

SAMARBEID OG KONTAKTER MED RFs GENERALKONSULAT i KIRKENES

Vår Forening holder kontakt med GK i Kirkenes. Troms fylke hører til Konsulatets betjeningsområde. Formålet med samarbeidet er å gjøre det lettere med dokumentforberedelse for RF statsborgere som bor i Tromsø og omegnen, og støtte til samhandling og dialog med Utenriksdepartementet i Russland. Siden 2008 har vi hjulpet Konsulatet ved dets ambulerende betjening av landsmenn. Fra og med 2012 besøker Konsulatet også Bodø. Slik utvides og videreutvikles vår positive samarbeidserfaring. 14.mai 2016 ble 83 saker ferdiggjort totalt, 73 – vedrørende utenlandsk pass. Vise-konsulen som drev med betjeningen vurderte arrangementet som vellykket.